Liên hệ

Kỹ sư Trần Lê Vũ

Điện thoại 0989.597.508

Email : vutl@etecvn.com

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ETEC

280 Vườn Lài – P. Phú Thọ Hòa – Q. Tân Phú – TP. HCM

Tel: 84-8-39789237 – 39789241 (5 lines);  Fax: 84-8-39789242

Xem hướng dẫn đường đi

Chi nhánh:

Lầu 4 – Ô 36- Lô 2 – Đền Lừ I – Q. Hoàng Mai – Hà Nội

Tel: 84 -4- 62783052 – 54 ( 3 line); Fax: 84-4-62783055

Xem hướng dẫn đường đi